• Diabetesbehandling i tre norske sjukeheimar. Eit kvalitetsforbetringsprosjekt med klinisk audit som metode. 

   Heimro, Lovise Sæbø (Master thesis, 2013-05-16)
   Kvalitet og kvalitetsforbetring har fått auka merksemd både nasjonalt og internasjonalt. Det er stor satsing på kunnskapsbasert praksis, og målet er å kunna tilby alle likeverdige helsetenester av god kvalitet. Det fins ...
  • Documented diabetes care among older people receiving home care services: a cross‐sectional study 

   Heimro, Lovise Sæbø; Hermann, Monica; Davies, Therese Thuen; Haugstvedt, Anne; Haltbakk, Johannes; Graue, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background Home care services plays an important role in diabetes management, and to enable older adults remain home-dwellers. Adequate follow-up and systematic nursing documentation are necessary elements in high quality ...
  • Hypoglycaemia in older home-dwelling people with diabetes- a scoping review 

   Hermann, Monica; Heimro, Lovise Sæbø; Haugstvedt, Anne; Hernar, Ingvild; Sigurdardottir, Árún K.; Graue, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background Hypoglycaemia is associated with cognitive and functional decline in older people with diabetes. Identification of individuals at risk and prevention of hypoglycaemia is therefore an important task in the ...
  • Legemiddelgjennomgang ved innkomst til sykehjem 

   Hermann, Monica; Eikemo, Helene; Heimro, Lovise Sæbø; Høyvik, Elin; Kjome, Reidun Lisbet Skeide (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Ifølge forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, skal det gjennomføres en systematisk legemiddelgjennomgang ved innkomst for beboere med langtidsplass på sykehjem. ...