• Psykisk helse i skolen 

      Heggebø, Ella Cecilie (Master thesis, 2022)
      Denne studien tematiserer psykisk helse i skolen, med formål om å få innsikt i hvordan et utvalg av politiske dokument argumenterer for psykisk helse i skolen. Problemstillingen er som følger: Hvilke argumenter fremmer ...