• Hva skal vi med historie i videregående skole? 

      Hedemann, Janne Midttun (Master thesis, 2022)
      I kjølvannet av innføringen av Fagfornyelsen 2020 har jeg skrevet en masteroppgave som omhandler begrunnelsen for historiefaget i videregående skole. Konteksten for denne oppgaven er spesiell fordi tidligere kunnskapsminister ...