• ADHD-elever i Montessoripedagogisk kontekst 

      Barane, Hilde Kaldråstøyl; Haugland, Veronica (Master thesis, 2023)
      Tema for denne kvalitative studien er å finne inkluderende tilretteleggingsmetoder av elever med ADHD i en Montessoriskolekontekst. Datainnsamlingen omfatter et semistrukturert fokusgruppeintervju med et strategisk utvalg ...