• Frisklivssentralers effekt på fysisk aktivitet og sosial omgang 

      Haugland, Elisabeth Straume (Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: Frisklivssentraler (FLS) er en kommunal helsetjeneste som tilbyr veiledning og oppfølging av personer med behov for livsstilsendring. Sosial omgang er en del av menneskets primære behov, og vil være en essensiell ...