• Det finnes en vei ut av vanskelighetene. Nyoppdaget kreft og håp. 

   Haugen, Stine (Bachelor thesis, 2010)
   Kreft rammer stadig flere mennesker, og som sykepleiere vil vi komme til å møte mennesker som er rammet av sykdommen i ulike sykdomsstadier og situasjoner. Slik jeg ser det er en kreftdiagnose en alvorlig trussel mot et ...
  • Hvordan forebygge ensomhet og sosial isolasjon blant hjemmeboende eldre? 

   Haugen, Stine (Bachelor thesis, 2016-11-16)
   Bakgrunn: En stadig større del av befolkningen mottar hjemmesykepleie og mange av disse bor alene og kan være utsatt for sosial isolasjon og ensomhet. Problemstilling: ‘‘Hvordan forebygge ensomhet og sosial isolasjon blant ...