• Fysisk aktiv læring i matematikkundervisninga 

      Haugen, Marie (Master thesis, 2020)
      Fysisk aktiv læring (FAL) er og har blitt eit meir dagsaktuelt tema i skulekvardagen. Formålet med denne studien er å sjå på korleis lærarar utviklar seg i møte med bruk av FAL som undervisningsmetode i matematikk. Målet ...