• Møte mellom den kirurgiske pasient og sykepleier 

      Hansen, Synnøve Gjuvsland (Bachelor thesis, 2014-06-05)
      Bakgrunn for valgt tema: I møte mellom pasient og sykepleier spiller vi som sykepleiere en viktig rolle. Sett i forhold til den kirurgiske pasient har informasjon og kommunikasjon en viktig funksjon for å kunne fremme ...