• Hvordan redusere bruken av tvang i en akutt psykiatrisk avdeling? 

      Hansen, Marie (Bachelor thesis, 2016-04-11)
      Det har vært et økende fokus på bruken av tvang innen psykiatri i Norge, hvor det har kommet frem uheldige historier om pasienter i media som har vært utsatt for tvilsom og traumatisk tvangsbruk. Dette sammen med det jeg ...