• På tvers - regional tilgang til forskningsressurser. Prosjektrapport fase 2: Pilot. 

   Roos, Monica; Hansen, Grethe Høyvik; Vik, Gerd; Nilsen, Geir Helge (Report, 2015)
   Dette er andre og siste fase av prosjektet. Prosjektrapporten beskriver planleggingen og gjennomføringen av en seks måneders pilottilgang til forskningsinformasjon for fire institusjoner på Vestlandet. Piloten tester en ...
  • «På Tvers. Regional tilgang til forskingsressursar» Fase 3: Vurdering av modellar og mogelege løysingar 

   Vik, Gerd; Wikstrøm, Solveig; Hansen, Grethe Høyvik; Skalmeraas, Arild; Lunndal, Clara Agathe Hagtvedt; Svanberg, Paul Simon; Andenæs, Nils (Report, 2018-12)
   På bakgrunn av tilrådingane som var gjort i fase II, valde vi primært å arbeide vidare med å sjå på ein modell der ein liten institusjon kan bli administrert og kome med på avtalar for digital vitskapleg forskingslitteratur ...
  • Webundersøking av HVL-biblioteket sine nettsider 

   Naustdal, Christoffer; Hansen, Grethe Høyvik; Mjør, Kåre Johan; Osland, Susanne; Hals, Trude; Svedal, Anita (Report, 2019)
   Undersøkelsen hadde som formål å avklare hvordan studentene ved Høgskulen på Vestlandet finner frem på bibliotekets nettsider, hvorvidt de klarte å finne frem informasjonen de så etter, samt hvor enkelt de syntes det var. ...