• Dimensjoneringskriterier ved rømning av kjøpesentre, basert på persontetthet 

   Hansen, Erlend; Nordstrand, Ole Martin; Stava, Sten (Bachelor thesis, 2004)
   Et kjøpesenter i Norge kan dimensjoneres på to måter. Dette er enten ved hjelp av preaksepterte løsninger, gitt i veiledningen (REN) til teknisk forskrift (TEK) til plan og bygningsloven (Pbl), eller funksjonsbasert metode. ...
  • Dokumentasjon og kontroll av brannteknisk utførelse 

   Hansen, Erlend (Master thesis, 2018)
   Bakgrunnen for oppgaven er et ønske om å gå litt i dybden på detaljprosjektering og produksjonsunderlag og hvordan dette utføres i norske byggeprosjekter. Det oppfattes ofte å være en mismatch mellom det offentliges fokus ...