• Smertelindring til pasienter med kreft i palliativ fase i hjemmet 

      Hagen, Ida van der (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Antallet av krefttilfeller i Norge øker for hvert år, dette skyldes at befolkningen stadig blir eldre og flere. Flere med uhelbredelig og fremskreden kreftsykdom ønsker å tilbringe den siste tiden rundt familie ...