• Hvordan brukes friluftsliv i rehabiliteringen av kreftpasienter? 

   Haanæs, Hedda Bulie; von Ahnen, Thea Foss (Bachelor thesis, 2013)
   Vi vil gjennom denne oppgaven finne ut hvordan en bruker friluftsliv i rehabiliteringen av kreftpasienter. Det foreligger mye forskning på effekten av friluftsliv i rehabilitering, men ikke så mye på hvordan friluftsliv ...
  • Mestringstro i Friluftsterapi 

   Haanæs, Hedda Bulie (Master thesis, 2016)
   Det er en stor vekst av mentale sykdommer på verdensbasis, og forekomsten øker spesielt blant unge mennesker. Det er derfor nødvendig å identifisere, og ta i bruk alle helsefremmende metoder som er tilgjengelige og effektive. ...