• Legemiddelgjennomgang ved innkomst til sykehjem 

      Hermann, Monica; Eikemo, Helene; Heimro, Lovise Sæbø; Høyvik, Elin; Kjome, Reidun Lisbet Skeide (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Bakgrunn: Ifølge forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, skal det gjennomføres en systematisk legemiddelgjennomgang ved innkomst for beboere med langtidsplass på sykehjem. ...