• Brannindusert overtrykk - Et hinder for evakuering 

      Baustad, Thomas; Håbjørg, Torjahn (Bachelor thesis, 2017)
      Trykkoppbygning som følge av brann i relativt lukkede rom har fått liten nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Det er ikke blitt sett på som noen trussel for hverken strukturen eller personsikkerheten. Dette kan være i ...