• Digital klasseledelse 

      Gulbrandsen, Martin Bjørgen; Brevik, Stian (Master thesis, 2022)
      Tema i denne oppgaven er læreres erfaringer knyttet til klasseledelse i digital undervisning. Kontekst er knyttet til hjemmeskoleperioden under covid-19-pandemien. Bakgrunnen for valg av tema er å innhente førstehånds ...