• Evaluering av NAV prosjektet ”Nye vegar” i Høyanger 

   Eikås, Magne; Gudmundsdottir, Svanhildur; Kollbotn, Olina; Melhus, Alf Tor; Årethun, Torbjørn (HSF-rapport; 3/2013, Research report, 2012)
   Denne rapporten er ei etterevaluering av prosjektet Nye Vegar i Høyanger kommune. Prosjektet vart sett i gong i april 2010. Bakgrunnen var at industribedrifta Fundo, som hadde over 300 tilsette, gjekk konkurs i februar ...
  • Refleksjoner over sosialt arbeids historikk 

   Gudmundsdottir, Svanhildur (HSF Notat, Book, 2002)
   Historisk oversikt over utviklingen av sosialt arbeid fra de første pionerer til dagens situasjon, med vekt på sosialt arbeid i en sosialkontorkontekst. Notatet gir også et innblikk i sammenhengen mellom sosialpolitikk ...