• Grunnleieforhold i Sandviken 

      Grytøyr, Stine Pernille; Romsbotn, Regina (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven skal undersøke kompleksiteten og omstendighetene rundt grunnleie i forskningsområdet Sandviken. Helt tilbake til 1700 tallet ble det betalt grunnleie for arealer til husgrunn i Store Sandviken. Grunnleiene ...