• Den første tiden i yrket 

   Bergsvik, Eli; Nordvik, Grete K; Grimsæth, Gerd (Nordisk pedagogikk 2005 no 1, Journal article, 2005)
   Overgangen fra lærerutdanning til læreryrket er mangfoldig og ikke uten problemer. De som best vet «hvor skoen trykker», er de nyutdannede selv. I denne artikkelen drøfter vi i hvor stor grad de nyutdannede opplever at de ...
  • Gården som en av skolens dannings- og læringsarenaer 

   Grimsæth, Gerd (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I takt med behov for ulike typer læringsarenaer knyttet til skolen blir stadig flere gårder i Norge en del av skolens tilbud for å øke nærhet til praktisk læring og for å øke elevenes kunnskap om naturen. Undersøkelsen som ...
  • Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt 

   Grimsæth, Gerd; Holgersen, Helge (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Teoretisk og praktisk kunnskap fungerer etter ulik logikk, ingen teori kan helt omsettes til praksis. Det er derfor av interesse å undersøke nærmere hvordan nyutdannede lærere opplever både sin fagkunnskap og nyervervede ...
  • When travelling ideas meet local contexts: Norwegian teachers trying out 'lesson study' 

   Grimsæth, Gerd; Hallås, Bjørg Oddrun (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   This article reports on a study of a small sample of Norwegian teachers trying out the Lesson Study idea that aimed to explore what happens when globally travelling reform ideas are enacted in local contexts.