• Naboskap i utsatte boområder 

      Grimen, Anne Line (Master thesis, 2011-03-21)
      Nabolagets inkluderende kapasitet påvirkes av spenningsfeltet mellom et svekket grunnlag for sosiale bånd i lokalsamfunnet, og økte forventninger til nabolag som integrerende arena. Med utgangspunkt i et sosialt og kulturelt ...