• Skolefagsundersøkelsen 2009: Fagrapport musikk 

   Espeland, Magne; Grønsdal, Ingrid (Others, 2010)
   Bruken av IKT i musikkfaget på ungdomstrinnet er nasjonalt sett gjennomsnittleg svært beskjeden, og det er få lærarar som er det me kan karakterisera som storbrukarar. Sjølv om allmenne programvarer, t.d. Word, er mykje ...
  • Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi 

   Vavik, Lars; Andersland, Svein; Arnesen, Trond Egil; Arnesen, Thomas; Espeland, Magne; Flatøy, Ingunn; Grønsdal, Ingrid; Fadnes, Per; Kjetil, Sømoe; Tuset, Gry Anette (HSH-rapport;2010/1, Research report, 2010)
   Denne rapporten er et ledd i forskningsprosjektet ”Education, Curricula & Technology” ved Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd under programmet for strategiske høgskoleprosjekter rettet mot ...
  • Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi – Hovedrapport 

   Vavik, Lars; Andersland, Svein; Arnesen, Trond Egil; Arnesen, Thomas; Espeland, Magne; Flatøy, Ingunn; Grønsdal, Ingrid; Fadnes, Per; Sømoe, Kjetil; Tuset, Gry (Others, 2010)
   Denne rapporten er et ledd i forskningsprosjektet ” Education, Curricula & Technology” ved Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd under programmet for strategiske høgskoleprosjekter rettet ...