• Auditolocomotiv – automatoner som tegner 

   Hoem, Jon Øivind; Goodwin, Jeanett Ann; Bråten, Ingvard (HVL-Notat;2023/14, Working paper, 2023)
   Auditolocomotiv er en installasjon bestående av automatoner som tegner, på bakgrunn av programmerte egenskaper, formgitt og tilpasset av elever i grunnskolen. Dette notatet redegjør for bakgrunnen for prosjektet, noen ...
  • Auditomosjon – haptisk lydkunst 

   Hoem, Jon Øivind; Ringheim, Johannes; Enger, Ragnhild; Goodwin, Jeanett Ann (HVL-Notat;2023/12, Working paper, 2023)
   Auditomosjon er en lydinstallasjon bestående av store tekstile objekter – det vi kaller lydskapninger. Installasjonen består av 15 slike lydskapninger, hver av disse inneholder en høyttaler og en datamaskin som oppfatter ...