• Livet etter det norske klyngeprogrammet 

      Daltveit, Thea; Gjertsen, Anja (Master thesis, 2023)
      GCE Ocean Technology er i dag en av tre klynger med GCE-status, global center of expertise, i det norske klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Klyngen ble etablert i Bergen, i 2006, og fremmer industri innen ...