• Å være ung og få diabetes 

      Gaugstad, Irene Gjøvåg (Bachelor thesis, 2009)
      Tema i denne oppgaven er unge i alderen 12-16 år og diabetes. I Norge er det i dag ca. 130 000 mennesker med diabetes. Av dem har om lag 25 000 diabetes mellitus type 1 (Kristensen, 1998). Diabetes type 1 er den vanligste ...