• Stress og mestring ved Parkinson’s sykdom 

      Garmannslund, Christine (Bachelor thesis, 2011-03-17)
      Til enhver tid er 110 per 100 000 innbyggere i Norge diagnostisert med Parkinson’s sykdom. Ettersom gjennomsnittlig levealder øker, ser det ut til at nevrologiske lidelser, som Parkinson’s sykdom kan få et økende omfang. ...