• Innføring av grunnrenteskatt på havbruk i Norge 

      Günther, Line Skott; Hatakka, Julie Blikra; Haaland, Line Sofie (Bachelor thesis, 2023)
      Norsk havbruksnæring har vokst til å bli en viktig næring i Norge, og er i dag blitt den nest største eksportnæringen. Landet vårt er også verdens største oppdrettsprodusent og eksportør av atlantisk laks og regnbueørret. ...