• «Ei oppskrift hadde vore kjedeleg» 

      Frønsdal, Øystein Silde (Bachelor thesis, 2019)
      Føremålet med denne bachelor oppgåva er å sjå nærare på korleis ungdomsskulelærarar arbeider for å motivere elevar som viser låg motivasjon. Ved bruk av den kvalitative metoden intervju er data samla inn og analysert for ...