• Demokratisk medborgerskap i matematikkfaget 

      Fossholm, Nora Karoline (Master thesis, 2021)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å se på hvilke potensial tilknyttet læring og utøving av demokrati og medborgerskap som kan identifiseres i matematikkoppgaver i nye lærebøker. Her med et særlig fokus på oppgaver fra ...