• Fair play i kroppsøving - styringsreiskap eller danning? 

   Fretland, Reidun Nerhus; Lauritzen, Åge; Fossøy, Joar; Leirhaug, Petter Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Fair play er ifølgje læreplan i kroppsøving ein kompetanse elevane skal praktisere og utvikle gjennom heile opplæringsløpet. Både i skulens styringsdokument og i teori trer fair play fram med ein klar danningsfunksjon. ...
  • Oppfatningar og praktisering av fair play i kroppsøving 

   Lauritzen, Åge; Fretland, Reidun Nerhus; Fossøy, Joar; Leirhaug, Petter Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Fair play som omgrep fekk ein styrka posisjon i revidert læreplan i kroppsøving frå august 2012. Det forsterka fokuset på fair play i kroppsøving er allereie drøfta i fleire artiklar, men det føreligg lite forsking med ...
  • Sluttevaluering av prosjektet "TOPP-idrettsutviking for ungdom 16-19 år" 

   Fretland, Frode; Moe, Vegard Fusche; Barsnes, Birte; Fossøy, Joar; Ronglan, Lars Tore (HiSF Notat;6-2013, Working paper, 2013)
   Prosjektet «TOPP – idrettsutvikling for ungdom 16-19 år» starta sommaren 2008 og vert avrunda fem år seinare på sommaren 2013. Prosjektet er eigd av Sogn og Fjordane idrettskrins. Sparebanken Sogn og Fjordane har finansiert ...
  • Stad og stadutvikling 

   Longvanes, Leif Jostein; Bjørhusdal, Eli; Fossøy, Joar; Sekkingstad, Dorthea; Årethun, Torbjørn (Chapter, 2021)