• Skolefagsundersøkelsen 2009: Fagrapport norsk 

   Flatøy, Ingunn (Others, 2010)
  • Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi 

   Vavik, Lars; Andersland, Svein; Arnesen, Trond Egil; Arnesen, Thomas; Espeland, Magne; Flatøy, Ingunn; Grønsdal, Ingrid; Fadnes, Per; Kjetil, Sømoe; Tuset, Gry Anette (HSH-rapport;2010/1, Research report, 2010)
   Denne rapporten er et ledd i forskningsprosjektet ”Education, Curricula & Technology” ved Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd under programmet for strategiske høgskoleprosjekter rettet mot ...
  • Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi – Hovedrapport 

   Vavik, Lars; Andersland, Svein; Arnesen, Trond Egil; Arnesen, Thomas; Espeland, Magne; Flatøy, Ingunn; Grønsdal, Ingrid; Fadnes, Per; Sømoe, Kjetil; Tuset, Gry (Others, 2010)
   Denne rapporten er et ledd i forskningsprosjektet ” Education, Curricula & Technology” ved Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd under programmet for strategiske høgskoleprosjekter rettet ...