• Diabetessykepleieres rolle i primærhelsetjenesten – en kvalitativ studie 

   Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit; Orvik, Elsa; Fløde, Mari; Haltbakk, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Bakgrunn: Det er forventet at antall personer med komplekse helseproblem i primærhelsetjenesten vil øke i årene som kommer. Dette byr på vesentlige utfordringer når det gjelder å finne gode modeller for organiseringen i ...
  • Diabetessykepleiers ansvars- og funksjonsområder i helsetjenesten 

   Kolltveit, Beate-Christin Hope; Fløde, Mari; Orvik, Elsa; Haltbakk, Johannes; Graue, Marit (HVL-Rapport;18/2021, Report, 2021)
   Det er forventet at antall voksne med diabetes vil øke kraftig i hele verden og da spesielt andelen av personer med diabetes type 2. Dette er en utvikling som bekymrer og byr på utfordringer for både primær- og ...
  • High number of hypoglycaemic episodes identified by CGM among home-dwelling older people with diabetes: an observational study in Norway 

   Fløde, Mari; Hermann, Monica; Haugstvedt, Anne; Søfteland, Eirik; Igland, Jannicke; Åsberg, Anders; Jenssen, Trond; Graue, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background: A scoping review from 2021 identified a lack of studies on the incidence, prevention and management of hypoglycaemia in home-dwelling older people with diabetes. The aim of this study was to investigate the ...