• Digital kompetanse i arbeid med språk og estetiske fag i barnehagen: Dei vaksne sitt perspektiv 

   Grønsdal, Ingrid; Borgenvik, Katrine; Fjellanger, Liv Ingrid; Aksnes, Kirsti; Hansen, Hannah; Espeland, Åsmund; Vangsnes, Vigdis; Espeland, Magne (Report, 2019)
   Prosjektet “Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehagen” (2017- 2020) forkorta til DigiSus1, er eit kompetanseutviklingsprosjekt som er finansiert av Norges ...
  • Fra student til profesjonsutøver 

   Fjellanger, Liv Ingrid; Halland, Sissel; Nylund, Maritha Berger; Winje, Annette K. (HVL-Notat;3/2020, Working paper, 2020)
   Dette er en notat fra et FoU arbeid gjennomført av forskningsgruppen Barnehage og profesjonsutdanning sammen med tidligere HVL studenter ved barnehagelærerutdanningen. Målet med studien er å få innblikk i «nyutdannede» ...
  • Praksisnære profesjonssamtaler med studenter i barnehagelærerutdanningen 

   Fjellanger, Liv Ingrid; Halland, Sissel Aastvedt; Nordlie, Randi Elisabeth; Winje, Annette Kristoffersen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen retter søkelyset mot hvilke kjennetegn som preger de formelle profesjonsinnrettede profesjonssamtalene med førsteårsstudenter i en barnehagelærerutdanning i Norge. Målet med samtalene er å bidra til barnehagel ...
  • Profesjonssamtalen som danningsarena i barnehagelærerutdanningen 

   Winje, Annette Kristoffersen; Halland, Sissel Jeanette Aastvedt; Nordlie, Randi Elisabeth; Fjellanger, Liv Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen bygger på en kvalitativ studie fra en barnehagelærerutdanning i Norge, og handler om hvilke danningsdiskurser som trer frem i profesjonssamtalen, og hvilken betydning disse diskursene får for profesjonssamtalen ...
  • Profesjonssamtalens mange muligheter: En praksisnær aksjonsforskning i barnehagelærerutdanningen ved HVL Campus Stord 

   Fjellanger, Liv Ingrid; Halland, Sissel Aastvedt; Nordlie, Randi Elisabeth; Winje, Annette Kristoffersen (Report, 2018)