• Teaching Games for Understanding i ballspelaktivitetar i kroppsøving 

      Figved, Therese (Master thesis, 2022)
      I diskusjonar angåande innhald i kroppsøvingsfaget, har ballspel vore eit sentralt tema. Det har ofte vorte undervist ut frå ein dominerande idrettsdiskurs, kvar mykje av tida har vorte nytta til å øva på isolert teknikktrening. ...