• Barriers to higher education for women i Southern Sudan 

   Faye, Reidun (Skriftserien, Report, 2010)
   This report is written as part of the NUCOOP project; Capacity Building in Southern Sudan – Educating Librarians for the Future (EdLib). The aim of the report is to produce research based knowledge about barriers to higher ...
  • Lærarstudentar si oppleving av ei mentorordning i norsk grunnskulelærarutdanning 

   Opheim, Bente; Faye, Reidun (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Mentorordningar, der studentar blir rettleia av ein vidarekommen student eller tilsett, har fått mykje merksemd i høgare utdanning dei siste åra. I norske styringsdokument for sektoren ligg det ei forventning til at slik ...
  • Meistring mot master - Delrapport STIL-prosjektet 

   Brathetland, Bente Opheim; Faye, Reidun (Research report, 2018)
  • Mot en kontekstuell forståelse av fordomsbegrepet 

   Faye, Reidun; Lindhardt, Eva Mila; Ravneberg, Bodil Elise (Chapter, 2021)
   Psykologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner forstår begrepet fordom ulikt, noe som får betydning for hvilke handlinger som blir foreslått for å motarbeide fordommer. Vi argumenterer for at fordommer ...
  • Rom for ubehag i undervisning om rasisme i klasserommet 

   Faye, Reidun (Chapter; Peer reviewed, 2021)
   Rasisme oppleves som et ubehagelig tema å snakke om. I kapittelet pekes det på pedagogiske fordeler ved å gi rom for ubehag i møte med rasisme. Ved å gi minoritets- og majoritetsstudenter like mye rom for å dele oppfatninger ...