• Læringsmetoder i kroppsøving, toppidrett- og idrettsfag 

      Eriksen, Cecilie Schjøtt Hannevig (Master thesis, 2017-05-15)
      Bakgrunn: Kroppsøving, toppidrett- og idrettsfag skal blant annet gi elevene erfaring i hvordan de kan utvikle egne ferdigheter i ulike idretter. Bruk av varierte, tilpassede arbeidsmåter og mulighet for aktiv medvirkning ...