• ”Sammen er vi sterke” : en kvalitativ undersøkelse om personalsamarbeidet i barnehagen 

   Engesæth, Anna Aarhus; Røn, Ida Marie (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å skrive om temaet personalsamarbeid, som vi mener bør være et av de viktigste fokusområdene i barnehagen. Personalsamarbeid har fått mer oppmerksomhet de siste årene grunnet høyere ...
  • Zambiske verdiar i eit samfunn i endring 

   Engesæth, Anna Aarhus (Student paper, others, 2017)
   Denne oppgåva er skriven i samband med “Global Knowledge”- studiet og mitt tre månadars praksisopphald i Zambia. I mitt prosjektarbeid: “Zambiske verdiar i eit samfunn i endring", har eg forsøkt å finne ut kva verdiar nokre ...