• Skipsulykker blant lasteskip i norsk territorialfarvann 

      Einarsen, Helge (Bachelor thesis, 2015-07-30)
      Oppgaven har til hensikt å finne de organisatoriske, tekniske og menneskelige årsakene som medvirker til ulykker oppstår blant lasteskip i norskterritorialfarvann. Oppgaven skal i tillegg belyse hvilke faktorer som oftest ...