• Motivasjon i en endringsprosess 

      Eikemo, Gro-Mette Rønning (Bachelor thesis, 2010)
      I dagens samfunn er det en nødvendighet for mange organisasjoner å foreta endringsprosesser for å kunne henge med i konkurransen. En endringsprosess vil ha innvirkning på de ansatte og i den forbindelse har jeg valgt å ...