• Hydrologiske målingar i Anestølselva, Sogndal 

      Eide, Samuel; Hatland, Camilla T.M. (Bachelor thesis, 2019)
      Hydrologiske målingar vart gjort i Anestølselva i Sogndalsdalen, Sogndal kommune, i perioden 20. juni til 7. november 2018. Det vart gjort hastigheitsmålingar med ein flügel (OTT C31 Current Meter) i eit fast, markert ...