• Nursing Education: Students’ Narratives of Moral Distress in Clinical Practice 

   Mæland, Marie Kvamme; Tingvatn, Britt Sætre; Rykkje, Linda; Drageset, Sigrunn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: Research indicates that newly graduated nurses are often unprepared for meeting challenging situations in clinical practice. This phenomenon is referred to as a “reality shock”. This gap in preparedness may ...
  • Pasienters opplevelser og erfaringer med regional anestesi i den perioperative fasen 

   Drageset, Sigrunn; Brakstad-Pilskog, Maren-Sofie; Johansen, Venke A; Berland, Astrid Karin Elde (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Operasjonspasienter som får regional anestesi, er ofte våkne perioperativt og møter flere profesjonsgrupper i det perioperative forløpet. Det er derfor viktig å få økt innsikt i pasienters opplevelser og erfaringer. ...
  • Quality of life among patients living with advanced breast cancer receiving palliative care 

   Drageset, Sigrunn; Austrheim, Gunhild; Ellingsen, Sidsel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The quality of life (QoL) of women living with metastatic breast cancer and receiving palliative care needs more attention. We reviewed published studies (1992–2019) examining QoL of women receiving palliative care. The ...