• Fysisk aktiv læring og elevers matematikkinteresse 

      Donali, Hannah Røiri (Master thesis, 2021)
      Dette forskningsarbeidet har blitt utført som en del av et forskning- og utviklingsprosjekt initiert av Senter for Fysisk Aktiv Læring. Her har fokuset vært på å videreutvikle og heve læreres kompetanse om fysisk aktiv ...