• 2:4 avlösningssystem ombord på norska försyningsfartyg 

      Carlsiö, Filip; De Geer, Filip; Teymouri, Pojan (Bachelor thesis, 2014-07-16)
      Denna uppgift har som föremål att belysa en aktuell problemställning. ”Vilka fördelar och olämpligheter menar den maritima näringen att ett 2:4 avlösningssystem skulle kunna medföra för den norska försyningsverksamheten?”. ...