• Vurdering for djupnelæring? 

      Davidsen, Astri Faugstad (Master thesis, 2021)
      Den nye læreplanreforma, Kunnskapsløftet 2020, legg djupnelæring fram som ein føresetnad for at elevane skal lukkast i sitt framtidige arbeids- og samfunnsliv. Det er uvisst kva kompetansar elevane treng å tileigna seg for ...