• Evaluering av rømningssikkerhet ved Radisson SAS Park Hotel 

      Falkeid, Stella Bernadette; Dale, Elin Kristin (Bachelor thesis, 2002)
      Hensikten med dette prosjektet er å vurdere rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel. Hotellet har som overordnet mål å bli Norges sikreste, og vi vil med dette prosjektet hjelpe hotellet på vei til å bli sikrere. Et ...