• Hadde det bare vært så enkelt... 

      Brekke, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn for valg av tema: Etter erfaring i psykiatrisk praksis og en observasjon- og behandlingsavdeling ser jeg at hvordan en møter pasienter med ROP-lidelser er viktig for å danne en god relasjon. Jeg har derfor et ønske ...