• Auditolocomotiv – automatoner som tegner 

   Hoem, Jon Øivind; Goodwin, Jeanett Ann; Bråten, Ingvard (HVL-Notat;2023/14, Working paper, 2023)
   Auditolocomotiv er en installasjon bestående av automatoner som tegner, på bakgrunn av programmerte egenskaper, formgitt og tilpasset av elever i grunnskolen. Dette notatet redegjør for bakgrunnen for prosjektet, noen ...
  • Experiencing (from) the inside – Mediated perspectives in kindergartens 

   Bråten, Ingvard; Hoem, Jon Øivind (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper presents a case study of preservice kindergarten teachers’ use of new form of digital imagery. The paper introduces spherical cameras and digital microscopes and discusses their affordances when introduced in ...
  • Generasjon 2.0: Mannlige lærere i kunst og håndverk 

   Bråten, Ingvard; Borgen, Jorunn Spord (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Menn er i mindretall som lærere i grunnskolen, denne tendensen blir forsterket i kunst- og håndverksfaget. Vi har intervjuet mannlige lærere som underviser i faget i grunnskolen, samt mannlige studenter som utdanner seg ...
  • Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta? Kunst og håndverk i et kjønns- og likestillingsperspektiv 

   Bråten, Ingvard; Borgen, Jorunn Spord (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   I denne artikkelen søker vi svar på hvilke kjønns- og likestillingsrelaterte utfordringer kunst og håndverk står overfor i dag. Vi ser på faget, lærerne og elevene som historiske aktører, som på ulike måter kan bidra til ...
  • A network of co-created knowledge - A field in progress 

   Letnes, Mari-Ann; Bråten, Ingvard; Nielsen, Liv Merete; Skjelbred, Bente Helen (Others, 2023)
   In 2013, the National Center for Art and Culture in Education took the initiative to gather teacher educators in design, Art and Craft in an independent network, in order to strengthen cohesion and develop the field of ...
  • Wunderkammer - Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder 

   Bråten, Ingvard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Dette essayet stiller spørsmål ved hvordan vi organiserer ting og kunnskaper. Inngangen er fortidens wunderkamre, spesifisert gjennom en bok av Samuel Quiccheberg fra 1565, samt bruken av et cellekontor i dag. Quicchebergs ...