• Digital kompetanse i arbeid med språk og estetiske fag i barnehagen: Dei vaksne sitt perspektiv 

   Grønsdal, Ingrid; Borgenvik, Katrine; Fjellanger, Liv Ingrid; Aksnes, Kirsti; Hansen, Hannah; Espeland, Åsmund; Vangsnes, Vigdis; Espeland, Magne (Report, 2019)
   Prosjektet “Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehagen” (2017- 2020) forkorta til DigiSus1, er eit kompetanseutviklingsprosjekt som er finansiert av Norges ...
  • Vitskap og kunnskap i profesjonsutdanningane: Essaysamling frå kurs i vitskapsteori og kunnskapsforståing ved Høgskolen Stord/Haugesund, H-2011/V-2012 

   Bjørke, Gerd; Bjelland, Elsa Karen Vikanes; Borgenvik, Katrine; Bjørknes, Linda; Bulie, Erik; Dahl, Hellen; Drange, Brit Bårdsen; Espeland, Åsmund; Flatekval, Eli; Fotland, Anne Karin; Grutle, Bjart; Holme, Anny Norlemann; Høyland, Jorunn; Lindaas, Ingrid; Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Princeton, Daisy M.; Ristesund, Torbjørg; Romme, Ive Buch; Schjelderup, Per M.; Valen, May Kristin; Østrem, Ketil (HSH-rapport;2013/5, Others, 2013)
   Denne samlinga er sett saman av essays utarbeidde ved kurs i vitskapsteori og kunnskaps-forståing ved Høgskolen Stord/Haugesund hausten 2011 (innlevert våren 2012), i eit samarbeid med Universitetet i Stavanger og Høgskolen ...