• Perspektiv på matematisk modellering i Kunnskapsløftet og Fagfornyinga 

   Berget, Ingeborg Katrin Lid; Bolstad, Oda Heidi (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Det er for tida fokus på at matematisk kompetanse er viktig for å fungere i det moderne samfunnslivet. Arbeid med matematisk modellering er ein måte å kople matematikk til dagleglivet på. I denne artikkelen tek me føre oss ...
  • Teaching for mathematical literacy: School leaders' and teachers' rationales 

   Bolstad, Oda Heidi (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article reports a qualitative inquiry into school leaders' and teachers' rationales for teaching to develop students’ mathematical literacy. The study is rooted in an exploration of the meanings that the school leaders ...