• Skriveoppgavens skrivediskurs 

      Blindheim, Julianne Koppen (Master thesis, 2020)
      Både gjeldende og kommende læreplanverk (Kunnskapsløftet og Fagfornyelsen) bygger på forskjellige forestillinger om hva skriving er og hvordan skriftlige ferdigheter kan utvikles. Fra og med Kunnskapsløftet (LK06) vektlegges ...