• Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet 

   Waage, Lene Borgen; Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;5/2020, Report, 2020-06)
   I dette arbeidet er me opptekne av gjennomstrøyming og fråfall i utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet. Me er opptekne av skilnader og variasjonar mellom HVL og andre universitet og høgskuler og internt ved HVL. Her ...
  • Om tre små studiestadar i Norge 

   Bjelle, Terje Erik (HVL - Rapport;1/2019, Report, 2019)
   I dette arbeidet ser eg på utviklinga ved tre små studiestadar i Norge sidan dei fekk distriktshøgskular for kring 50 år sidan. Volda, Bø og Sogndal vart studiestadar i ein periode då desentralisering og det å ta heile ...